top of page

Tempi

2021-22

© Nordic Folk Festival

Accelerator: Forretningsudvikling på musikområdet

Udfordring


Genreorganisationen Tempi ønskede at styrke aktører på tværs af organisationens genreområde, for at styrke kvaliteten af de projekter Tempi kunne indgå i samarbejdsrelationer med - og dermed genren som helhed. Der var behov for et forløb som - på tværs af de mange forskellige typer aktører der agerer indenfor genrerne (kunstnere, arrangører, podcast-producenter, managers m.v.) kunne sætte fokus på forretningskritiske områder og processer, og give værktøjer til styrket selvledelse og forretningsudvikling på egne præmisser.

Løsning


Sammen med Søren Friis Møller og Cultural Democracy udviklede vi under Corona-pandemien et overvejende digitale undervisningsforløb hvor vi i en række webinarer - suppleret med fysiske formater - hjalp deltagerne udvikle deres egne projekter via nedslag på fx digital organisering, partnerskaber, publikumsudvikling, betalingsvægge m.v. Forløbet blev afrundet med en "pitch-session" hvor et udefrakommende panel gav feedback og råd til videre udvikling. I følgende år er forløbet blevet gentaget og løbende justeret til, for at optimere udbytte og resultater.

Tempi

Kunden siger


"BARC Scandinavia har hjulpet os med at designe og facilitere vores Accelerator-program for alle typer aktører indenfor vores genreområde. BARC har sammensat et stærkt forløb som udvikler deltagerne på en række områder som er nødvendige for at kunne konkurrere i nutidens opmærksomhedsøkonomi - indenfor fx forretningsudvikling, digitale værktøjer og partnerskaber. Forløbet har været velplanlagt og godt afviklet og vigtigst af alt kan vi både se at deltagerne har flyttet sig langt, og at de har været glade for at være med i forløbet. Forløbet har endvidere været afgørende i modningen af projekter som efterfølgende har skaffet substantiel finansiering - som fx. Folkedans for Fremtiden”​ 


Laia Canals

Direktør, Tempi

I samarbejde med: Cultural Democracy

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

bottom of page