top of page

A network for your entire organization

As a member of BARC's network, the entire organization - regardless of size - gets a unique platform for working seriously with digitalization, business development and communication. The network is not a classic "boss network", but reaches out to the entire organization across layers, functions and skills, and gives all employees the opportunity to improve their skills.

By signing up, your entire team gets the opportunity to make use of our offer of networking activities, masterclasses and training, study-trips, discounts, advice and specific collaboration platforms. The price of your membership depends on the number of full-time employees in your organization.

 

On the right you can see examples of some of the +60 cultural institutions that have chosen to be part of our community.

Send us an email or call +45 42 510 360 to hear more about the advantages of a membership.

Membership levels for cultural institutions

Start-up

1 FTE

160

€/year (+ VAT)

Iværksætter

1 årsværk

1.200,-

/år ex. moms

Mindre

2-5 årsværk

3.000,-

/år ex. moms

Small

2-5 FTE's

400

€/year (+ VAT)

Medium

6-30 FTE's

800

€/year (+ VAT)

Private business or educational institution?

Become an associate member of BARC's network and benefit from the synergies and offers in networking and sparring with and around Denmark's strongest cultural institutions. The price for an associate membership is DKK 6,000 + VAT per year.

Read more about an associate membership or contact us to hear more.

Kulturværftet

© Kulturværftet

I Kulturværftet bruger vi medlemskabet af BARC til at sikre ny viden og kompetenceudvikling ind i organisationen. Temaer og vidensdeling må meget gerne tilflyde organisationen bredt og i en lettilgængelig form. Det synes jeg BARC lykkedes med. Det er ofte effektive, koncentrerede formater, som er attraktive for kulturmedarbejderen, og det at medlemskabet af BARC dækker hele organisationen gør det muligt for kollegaer at tage til netværksmøde sammen. Det betyder at værdifuld refleksion, drøftelser og dermed udvikling lever mere bæredygtigt i Kulturværftet efterfølgende.

Søs Krogh Vikkelsøe
Leder
Kulturværftet

Søs Krogh Vikkelsøe
Leder
Kulturværftet

Kulturværftet
The Culture Yard

© Kulturværftet

At The Culture Yard, we use the BARC-membership to build new knowledge and secure competence development in the organisation. It is often efficient, concentrated formats that are attractive to the culture worker, and the fact that membership of BARC covers the entire organization makes it possible for colleagues to go to network meetings together. This means that valuable reflection, discussions and thus development live more sustainably in the The Culture Yard afterwards.

Søs Krogh Vikkelsøe
CEO
The Culture Yard

Søs Krogh Vikkelsøe
CEO
The Culture Yard

The Culture Yard
Danmarks Tekniske Museum

© Danmarks Tekniske Museum

Igennem vores medlemskab hos BARC har mange af museets ansatte allerede nydt godt af spændende webinarer, der giver en hurtig indflyvning til relevante emner, og motiverende masterclasses, hvor man kommer derfra med konkrete værktøjer og idéer. BARC er en perfekt blanding af inspiration, nudging og konkrete værktøjer til at videreudvikle.

Signe Tillisch
Kommunikationschef
Danmarks Tekniske Museum

Signe Tillisch
Kommunikationschef
Danmarks Tekniske Museum

Danmarks Tekniske Museum

Some of our associated members are

Member benefits

medlemsfordele

Personlig velkomst & introduktion

1 times opstartskonsultation om netværksbehov og -muligheder for netop jeres organisation

Netværk & ny viden

Månedligt nyhedsbrev til hele organisationen

Adgang til BARCs vidensbank med optagelser af +30 webinarer samt case-studies, rapporter m.v.

Adgang til BARC Scandinavia Network på Linkedin for alle ansatte

En gratis årlig medlems-konsultation for at sikre optimalt udbytte af jeres medlemskab

Personal welcome and introduction

1 hour start-up consultation on network needs and opportunities for your particular organisation

Uddannelse & kompetenceudvikling

Gratis deltagelse i BARC [hacks] webinarer for hele organisationen

Op til 75% rabat på BARC masterclasses og workshops

20% rabat på BARC studierejser

25% rabat på Kulturkraft konferencen

Rabatter på øvrige BARC-events

Invitationer til BARC [Connect]-arrangementer med fokus på partnerskaber mellem kulturlivet og andre sektorer.

Network and new knowledge

Monthly newsletter for the entire organization

Access to BARC's knowledge bank with recordings of +30 previous webinars as well as case studies, reports etc.

Access to the BARC Scandinavia Network on Linkedin for all employees

A free annual consultation to ensure that your organization gets the most out of your membership

Education and development of competencies

Free participation in BARC [hacks] webinars for the entire organization

Up to 75% discount on BARC masterclasses and workshops

20% discount on BARC study trips

25% discount on the Kulturkraft conference

Discounts on other BARC events

Invitations to BARC [Connect] events focusing on partnerships between cultural life and other sectors.

Memberships renew automatically every year in January, for the full year.


Read our terms of membership here.

bottom of page