top of page

Rytmisk Center

2022

© Rytmisk Center

Brugerkortlægning, markeds- og omverdensanalyse

Udfordring

Som afsæt for et større strategiarbejde havde Rytmisk Center brug for en komplet kortlægning af brugere/ikke-brugere, potentielle markedsudviklingstiltag og en omverdensanalyse der tydeliggjorde hvad det er for et økosystem Rytmisk Center skriver sig ind i - herunder konkurrenter og position i markedet samt en indikation af relevante partnerskaber.

Løsning


BARC Scandinavia designede en proces hvor vi inviterede gode samarbejdspartnere ind og leverede en komplet rapport med analyse af et omfattende, eksisterende datasæt, nye spørgeskemaundersøgelser, kvalitative interviews og en dybdegående analyse af markedspotentiale og aktuel omverden og konkurrencesituation.  Rapporten anviste en række konkrete mulige strategiske udviklingsveje som kunne danne afsæt for en snak i administration og bestyrelse, ift. hvilke indsatser og prioriteringer man ville gøre fremadrettet, i et helhedsbillede af stringent forretning og indtjeningsmuligheder, politisk virkelighed og organisationens indre motivation.

Rytmisk Center

Kunden siger


"BARC Scandinavia var i 2022 tovholder på en større proces omkring brugerkortlægning, markedsundersøgelse og omverdensanalyse for Rytmisk Center. En stor del af arbejdet forestod BARC selv, imens de supplerede med stærke eksterne partnere på relevante områder for at dække vores brede behov bedst muligt af. Hele vejen igennem var der styr på proces og kommunikation og der var en høj grad af fleksibilitet ift. de uforudsete ændringer der kan forekomme i sådan et projekt. Den færdige afrapportering var gennemarbejdet og velunderbygget og særdeles brugbar i vores videre strategiske arbejde. Forløbet blev rundet af med medvirken på både personaledag og bestyrelsesmøde hvilket bidrog til en god tværorganisatorisk forståelse og forankring af mulige strategiske indsatsområder.”​ 


Egil Bjørnsen

Leder, Rytmisk Center

I samarbejde med: SocialRespons og C the Culture

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

bottom of page