top of page

CPH Stage

2023

© CPH Stage

Partnerskabsstrategi for CPH Stage

Udfordring


Som en sommer-baseret byfestival i København, har CPH Stage mange konkurrenter i kulturmarkedet. Festivalen har derfor et behov for at øge kendskab, og en tydeligere profil - og samtidig et behov for et sæt af differentierede fortællinger, som kan kommunikere festivalens DNA ud til en række af nye målgrupper.

Løsning


Målet blev at søge en række kommunikative målsætninger løst gennem partnerskaber, der understøtter festivalens udfordringer, værdier og potentialer. Vi stod for en strategisk proces med workshop, opbygning af fælles metode, ideudvikling og kortlægning af relevante partnere. Vi stod også for outreach til virksomheder og organisationer, der kunne understøtte festivalens målsætninger.

CPH Stage

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

bottom of page