top of page

Smukfest

2023

© Smukfest

Strategidag om fremtidens festival

Udfordring


I en tid hvor billetterne sælger ud på rekordtid ønskede Smukfest at kigge sig selv efter i sømmene for at afdække om festivalen får kommunikeret de rette værdier og tiltrukket det rigtige publikum, som ønsker at købe ind i festivalens værdisæt. På strategidagen for bestyrelse og direktion ønskede man således et kritisk blik udefra med skelen til relevante nationale og internationale tendenser samt fremtidsscenarier som kunne tænkes at påvirke en festival som Smukfest - alt sammen for at være i rette tid med mulige udviklingsindsatser, justeringer m.v.

Løsning


BARC Scandianvia foretog en grundig gennemgang af Smukfest's strategiske dokumenter og publikumsrettede kommunikation samt en omverdensanalyse af relevante signaler, tendenser og strømninger i festivallandskabet, kulturlivet generelt og på ESG-området. Vi afviklede forinterviews med tovholdere og indhentede efter aftale supplerende relevant data fra festivalens data-hold. Resultatet blev en 2-timers session som indenfor en række forskellige områder prikkede til festivalens selvforståelse og modus operandi og dannede afsæt for frugtbare og retningsgivende drøftelser omkring bordet.

Smukfest

Kunden siger


"På vores strategidag ønskede vi at blive “forstyrret” udefra, med et overblik over internationale tendenser og strømninger, som kunne tænkes at præge fremtiden for en festival som vores. BARC Scandinavia leverede en inspirerende og øjenåbnende seance som gav direktion og bestyrelse stof til eftertanke ift. fremtidige udviklingsområder og scenarier - indenfor bl.a. forbrugeradfærd, community og værtsskab, digitale strømninger og ESG-området. Samtidig oplevede vi at BARC lavede grundig research på hvem vi er, og kom med en stærk forståelse for vores historik, unikke DNA og interessentkreds."

Søren Eskildsen

Talsmand, Smukfest

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

bottom of page