top of page

Københavns Kommune

2023

© David Hall

Udarbejdelse af Charter for et natteliv uden diskrimination

Udfordring


I 2022 blev det politisk bestemt at der skulle udarbejdes et revideret "Charter for et natteliv uden diskrimination" i Københavns Kommune - som opfølgning på det tidligere lancerede "Charter for et fair natteliv" (2017). Der var behov for en proces hvor aktører på tværs af restaurationer, natteliv, minoritetsorganisationer, vidensinstitutioner m.v. kunne mødes og kortlægge udfordringen og den ønskede situation ift. oplevelser med diskrimination i det københavnske natteliv - ift. et vigtigt emne hvor følelserne er mange og store.

Løsning


Med afsæt i internationale cases og metoder indenfor Safer Spaces og strukturel diskrimination tilrettelagde vi en proces, hvor det organiserede nattelivs mange interessenter kunne fremlægge synspunkter og faglige udfordringer, hvilket skabte grundlag for gensidig anerkendelse, barriereforståelse og nuancering af fagligheder.


Kredsen af aktører skabte sammen et signalement af nattelivets udfordringer set fra forskellige vinkler med fokus på at skabe et fælles positivt udkomme gennem dialog, workshops samt interviews med de berørte miljøer. Vi rapporterede til en nedsat følgegruppe under Københavns Kommunes nattelivsudvalg og til forvaltningen, og sikrede gennem tæt dialog og hyppige møder, at politiske ønsker og hensyn blev balanceret med de involverede virksomheder og organisationers behov og ønsker. 

Københavns Kommune

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

bottom of page