top of page

Arbejdermuseet

2021

© Arbejdermuseet

Webshop, online-salg og styrket digital dialog

Udfordring


Før Corona-pandemien ramte i 2020 solgte Arbejdermuseet alene billetter fysisk ved indgangen. Pandemien nødvendiggjorde, bl.a. af sikkerhedsmæssige hensyn, en bedre styring med antallet af gæster, og dermed et digitalt billetsalg der kunne håndtere dette. Samtidig gav det tidligere billetsystem ikke Arbejdermuseet ret gode muligheder for at udlede data på deres publikum, som fx købsadfærd, genbesøg m.v., hvilket gjorde at man i høj grad kommunikerede med samme budskaber på tværs af segmenter og målgrupper.

Løsning


På baggrund af en grundig gennemgang af krav og ønsker til løsningen leverede BARC Scandinavia en anbefaling til Arbejdermuseet, der udstak en retning for scoping, udvikling og valg af leverandør til online billet-salg og webshop - både på den korte bane, hvor ressourcerne ikke var til den helt store investering, og på den længere bane, hvor større investeringer var muligt. Anbefalingerne tog højde for Arbejdermuseets mange og komplekse behov, såsom adskillige rabat-aftaler, ønske om salg af billetter til event i samspil med almindelig entré, muligheder for up-selling ved billetsalg, behov for tidsbestilling, integration i eksisterende systemer m.v. Leverancen indeholdt desuden en række anbefalinger hvordan museet bedre kunne indsamle data, oparbejde viden om brugere og publikum og føre en stærkere digital dialog med gæsterne for at sikre loyale gæster og flere genbesøg.

Arbejdermuseet

Kunden siger


"BARC Scandinavia hjalp os med anbefalinger til udvikling af vores online billetløsning. Vi oplevede en stor lydhørhed overfor vores prioriteringer og ønsker til løsningen og modtog nogle meget gennemarbejdede og let tilgængelige anbefalinger, som gjorde det nemt for os at arbejde videre - både på kort og lang sigt, og med blik for hvordan vi styrker vores data-indsamling og -behandling.”​


Stine Groth Rasmussen

Kommunikationsansvarlig, Arbejdermuseet

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

I'm a paragraph. Click here to add your own text 

bottom of page